HONG KONG SHANGHAI TRADING CO., LTD. - Shoes and Hats(鞋帽)

0

Company Name (公司名称):
HONG KONG SHANGHAI TRADING CO., LTD.

Industry Category (行业分类):
Shoes and Hats(鞋帽)

Contact Method (联系方式):
Address:84-90 BONHAM STRAND,SUIT 9-B SHUN OONG COMMERCIAL BLDG,SHEUNG WANHONGKONG
Contact Person:
Tel:28159441
Fax:28159440
Website:

Email Address (电子邮件):
rnrltd@netvigator.com.hk

回复 1   只看赞同
59170332@qq.com   6月前
1 楼 0
香港本地仓储,分拣,打包,本地派送,跨境清关,有需要联系13728681643(微信同号)
游客  现在